Disclaimer

Disclaimer

Deze website www.ambruco.eu (de “Website”) is eigendom van Ambruco Group BV BV (hierna te noemen “Ambruco Group BV”).

Ambruco Group BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78199514.


Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met

deze disclaimer.


Inhoud Website

Ambruco Group BV behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze

disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Ambruco Group BV besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van

(informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de

inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan

ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld

een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten

kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Ambruco Group BV niet

aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Ambruco Group BV.


Aansprakelijkheid

Ambruco Group BV is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van

(informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is

dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Ambruco Group BV tot stand op grond van fouten

en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Ambruco Group BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn

van de Website en Ambruco Group BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van

derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Ambruco Group BV niet

aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Ambruco Group BV aanvaardt geen aansprakelijkheid met

betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.


Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Ambruco Group BV. Zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambruco Group BV is het niet toegestaan om (delen van) de Website,

informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te

verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.


Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen

met Ambruco Group BV via info@ambruco.eu.